صدور مهر سازمانی

صدور گواهی مهر سازمانی الکترونیک فقط برای اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن تهران

 

درباره ارائه سرویس مهر سازمانی

این گواهی به عنوان گواهی امضای یک شرکت یا سازمان مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند به عنوان مهرسازمانی آن شرکت یا سازمان در قالب امضای دیجیتال مورد بهره برداری قرارگیرد و تفاوت آن با گواهی امضا این می‌باشد که، گواهی امضا برای اشخاص صادر شده ولی این گواهی برای شرکت‌ها و یا سازمان‌ها صادر می‌شود و درواقع یک گواهی سازمانی محسوب می‌گردد.

مراحل ثبت نام

1. تكمیل فرم درخواست گواهی الكترونیكی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می‌باشد
2. امضا تمامی صفحات سند توافق‌نامه سطح ارائه خدمات مركز میانی
3. واریز مبلغ به حساب بانكی
4. فراهم نمودن مدارك لازم برای درخواست گواهی.
5. ارائه مدارک به دو صورت امکان پذیر می‌باشد:

مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی (با تلفن 09961080520) و ارائه مدارك، فیش‌های بانكی، فرم درخواست گواهی، سند امضاشده توافق‌نامه سطح ارائه خدمات مركز میانی در قالب یك CD به نماینده.
متقاضیانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، با هماهنگی قبلی نماینده جهت احراز هویت و دریافت مدارک به دفتر متقاضی مراجعه خواهد کرد.

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام

در صورت درخواست گواهی الکترونیکی حقیقی(شخصی) مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد.

 • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
 • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه

در صورت درخواست گواهی الكترونیكی حقوقی (برای سازمان ، شركت، یا مؤسسه)، مدارك زیر مورد نیاز می‌باشد:

 • 1. مدارك شناسایی فرد درخواست‌كننده در سازمان
  • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
  • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • 2. كپی آگهی تأسیس شركت/مؤسسه در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ممهور به مهر شركت/مؤسسه

مدارك مرتبط با نوع درخواست گواهی كه در فرم درخواست آن گواهی بیان شده است.

در صورت ارائه درخواست گواهی به دفتر ثبت‌نام توسط نماینده‌ درخواست‌كننده، علاوه بر مدارك فوق برای درخواست‌كننده گواهی، ارائه مدارك زیر توسط نماینده الزامی است:

 • 1. حداقل یكی از مدارك شناسایی فرد نماینده:
  • اصل و كپی هر دو روی كارت ملی
  • اصل و كپی صفحه اول شناسنامه
 • 2. معرفی‌نامه‌ای از سازمان/شركت/مؤسسه جهت شناسایی فرد نماینده. معرفی‌نامه باید بر روی سربرگ سازمان بوده و حاوی مشخصات فرد نماینده (حداقل شامل نام، نام خانوادگی، و شماره ملی) و مشخصات گواهی درخواستی (حداقل شامل نوع گواهی و نام مالك گواهی) باشد و:
  برای سازمان، توسط بالاترین مقام سازمان مرتبط با متقاضی گواهی، امضا و ممهور به مهر سازمان گردد.
  برای شركت/مؤسسه، توسط نماینده‌ شركت/مؤسسه كه حق امضای اسناد تعهدآور را دارد، امضا و ممهور به مهر شركت/مؤسسه گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ امضا و مهر دیجیتال مخصوص سامانه مودیان مالیاتی با ما تماس بگیرید

09961080520

 

نوآوری کسب و کار نماینده شماره 1 شرکت اعتماد هوشمند آینده، نخستین مرکز میانی خصوصی دارای مجوز G3 و صادر کننده گواهی امضا دیجیتال